About us

News and Events
-
More at...

-QQ klub ve spolupráci s QQ studiem a Drumcenter uvedou DVD na kterém uvidíte přehlídku 3 bubeníků, přičemž každý z nich bude zastupovat jeden žánr. Na DVD budou śola, hry s playalongem ale i masterclass, kde budou hráči popisovat detailněji svou hru, princip jak cvičí a různé rudementy či warm-upy. Celý přenos bude točený na 2 statické kamery, filmový jeřáb a kamerou s pojezdem. Nikde v evropě neexistuje žádný festival podobný Modern Drummer v U.S. Proto se snažíme chybu napravit. Máme plnou podporu sponzorů a přátel bicích. Podle posouzení supervisorů možná půjde DVD do prodeje

   

-QQ club in cooperation with the QQ studio Ostrava and Drumcenter Opava bring a DVD to show you can see 3 drummers, each of which will represent a genre. The DVD will Sola, playalong games with the masterclass, which will detail his players describe the game as the principle and practice various rudementy or warm-ups. Entire transfer will be wound on 2 static camera, film camera with a crane and trolley. Nowhere in Europe, there is no similar Modern Drummer Festival in U.S. Therefore we try to correct the mistake. We have the full support of sponsors and friends drum. According to the assessment of supervisors may go into DVD sales


Thomas Lang about DVD :

"Great job, congratulations to a wonderful product. 
It really shows how hard you worked and how much dedication and passion went into your drumming. Great work!"


 
 
 

  

TOPlist
QQ club 2010